Heeft CoQ10 bijwerkingen?

Gepubliceerd:

Co-enzym Q10 (CoQ10) is een populair voedingssupplement dat door miljoenen mensen genomen wordt vanwege de potentiële voordelen voor de gezondheid. Maar zoals bij elk supplement, rijzen er vragen over de mogelijke bijwerkingen of risico's van CoQ10. Dit artikel geeft een overzicht van het veiligheidsonderzoek naar CoQ10-supplementen.

Heeft CoQ10 bijwerkingen?

Wat is CoQ10?

CoQ10 is een antioxidantverbinding die van nature door het lichaam wordt geproduceerd en van vitaal belang is voor de energieproductie van cellen. Naarmate we ouder worden, dalen de CoQ10-niveaus.

Enkele belangrijke feiten over CoQ10:

 • Geconcentreerd in mitochondriën
 • Speelt essentiële rol bij de productie van celenergie
 • Heeft antioxiderende eigenschappen om cellen te beschermen
 • Gebruikt als supplement om de CoQ10-status te verhogen
 • Wijdverspreid voor de gezondheid van het hart, de hersenen en de sportprestaties
 • Verkrijgbaar als ubiquinon (geoxideerde vorm) of ubiquinol (gereduceerde vorm)

Supplementaire doseringen CoQ10 van 100-300 mg per dag worden vaak gebruikt voor therapeutische doeleinden of voor de algemene gezondheid. Maar heeft het verhogen van de hoeveelheid CoQ10 boven het normale niveau mogelijke nadelige effecten?

Algemeen veiligheids- en bijwerkingenprofiel

Talrijke onderzoeken bevestigen dat CoQ10 een zeer hoog veiligheidsprofiel heeft en door de meeste mensen goed wordt verdragen bij algemeen gebruikte doses. Bijwerkingen komen niet vaak voor en zijn over het algemeen mild.

In een klinisch onderzoek onder 443 mensen die dagelijks 60-600 mg CoQ10 innamen gedurende 4-12 maanden, concludeerden onderzoekers:

 • "Er werden geen bijwerkingen geassocieerd met CoQ10-behandeling tijdens dit 12 maanden durende onderzoek, zelfs niet bij de hoogste dosering van 600 mg/dag."

Typische bijwerkingen die bij een klein percentage van de mensen kunnen optreden, zijn onder andere:

 • GI-problemen - misselijkheid, diarree, verminderde eetlust
 • Hoofdpijn - vaak van voorbijgaande aard
 • Slapeloosheid - indien te kort voor het slapen gaan ingenomen
 • Vermoeidheid - af en toe gemeld
 • Huiduitslag - zeldzame gevallen

Deze milde bijwerkingen verdwijnen meestal snel door de dosering of het tijdstip van inname te verlagen.

Lage toxiciteit en risico op overdosering

Een van de belangrijkste redenen waarom CoQ10 zo veilig is, is het ongelooflijk lage toxiciteitsprofiel. Talloze onderzoeken naar toxiciteit bevestigen dat er vrijwel geen risico is op overdosering van CoQ10:

 • Chronische inname tot 1.200 mg per dag toonde geen nadelige effecten.
 • Eenmalige doses tot 3.000 mg veroorzaakten geen toxiciteit of symptomen.
 • Bij dieren begonnen de dodelijke doses boven de 2.000 mg/kg lichaamsgewicht.

Vanwege de slechte oplosbaarheid in water lost er slechts een kleine hoeveelheid CoQ10 op in de circulatie, zelfs bij een te hoge dosering. Dit minimaliseert de kans op overdosering en maakt het veiliger dan veel andere supplementen.

Interacties met medicijnen

CoQ10 heeft bekende interacties met een klein aantal medicijnen die medisch toezicht vereisen:

 • Anticoagulantia - CoQ10 kan de stolling remmen en de effecten van warfarine versterken. INR waarden moeten in de gaten worden gehouden.
 • Chemotherapie - CoQ10 kan bijwerkingen verminderen, maar ook de werkzaamheid van chemotherapie. Moet worden gebruikt onder begeleiding van een oncoloog.
 • Diabetesmedicijnen - CoQ10 kan de bloedsuikerspiegel verlagen. Glucosespiegels moeten nauwlettend in de gaten worden gehouden.
 • Bètablokkers - CoQ10-supplementatie kan de hartfunctie verbeteren, waardoor de dosering van bètablokkers verlaagd kan worden. Vereist medisch toezicht.
 • Statines - CoQ10 heeft geen negatieve wisselwerking met statines en wordt vaak naast statines gegeven om de CoQ10-uitputtende effecten ervan tegen te gaan.

Afgezien van deze specifieke medicijnen is CoQ10 compatibel met de meeste medicijnen, waaronder bloeddruk- en hartmedicijnen. Het is echter altijd verstandig om met een arts te overleggen als u supplementen toevoegt aan een bestaand medicijnenschema.

Veiligheid bij medische aandoeningen

Uitgebreid onderzoek toont aan dat CoQ10 veilig is voor gebruik bij een groot aantal medische aandoeningen. Het is veilig gebruikt in onderzoeken waarbij:

 • Hartfalen en cardiomyopathie
 • Hypertensie
 • Diabetes en metabool syndroom
 • Nieraandoeningen
 • Neurodegeneratieve ziekten zoals Alzheimer en Parkinson
 • Mitochondriale aandoeningen
 • Kankerpatiënten
 • COPD en astma
 • Fibromyalgie
 • Onvruchtbaarheid en PCOS
 • Migraine
 • Spierdystrofie

Hoewel aangetoond is dat CoQ10 veilig is en goed wordt verdragen, moeten mensen die behandeld worden voor medische aandoeningen CoQ10 alleen gebruiken onder toezicht van hun arts.

Overwegingen tijdens zwangerschap en borstvoeding

Er zijn geen veiligheidsproblemen gedocumenteerd in de onderzoeksliteratuur over het gebruik van CoQ10 tijdens de zwangerschap of borstvoeding. Er zijn echter geen grote klinische onderzoeken uitgevoerd, dus officiële aanbevelingen zijn beperkt.

Kleinere onderzoeken geven aan dat CoQ10-supplementatie veilig lijkt te zijn voor zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven bij standaarddoses zoals 100-200 mg per dag. Raadpleeg uit voorzorg altijd uw verloskundige voordat u CoQ10 gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Langdurige veiligheid met CoQ10

De veiligheid van CoQ10-supplementatie op de lange termijn is ook bevestigd door klinisch onderzoek:

 • In één onderzoek namen 100 patiënten gemiddeld 242 mg per dag veilig gedurende ongeveer 10 jaar.
 • Patiënten gebruiken al meer dan 10 jaar therapeutische doseringen CoQ10, waarbij ze blijvende voordelen en geen bijwerkingen zien.
 • Atleten die gedurende langere periodes tot 500 mg per dag innamen, verdroegen het goed zonder toxiciteit.
 • Doses tot 600 mg die dagelijks tot een jaar lang werden ingenomen, veroorzaakten geen nadelige veranderingen in leverenzymen of bloedonderzoeken.

Aangezien CoQ10 van nature in het lichaam wordt aangemaakt en de niveaus kunnen worden hersteld met suppletie, zijn deskundigen het er algemeen over eens dat het continu kan worden gebruikt zonder dat er bezorgdheid over de veiligheid bestaat.

Wie moet CoQ10 niet nemen?

Vanwege de schaarse risico's zijn er maar weinig groepen die CoQ10-supplementatie zonder meer moeten vermijden:

 • Personen die warfarine of chemotherapie gebruiken, mogen dit alleen onder medisch toezicht doen
 • Iedereen met een bekende allergie/overgevoeligheid voor CoQ10
 • Personen die slapeloosheid of hoofdpijn ervaren door supplementatie
 • Kinderen jonger dan 10 jaar, tenzij voorgeschreven door een kinderarts
 • Personen die zwanger zijn of borstvoeding geven moeten eerst hun arts raadplegen

Voor de overgrote meerderheid van de mensen zonder dit voorbehoud, ondersteunt onderzoek het gebruik van CoQ10 als zeer veilig. Het is echter een goed gebruik om uw arts altijd op de hoogte te stellen van alle supplementen die u neemt.

Veiligheidsoverwegingen per vorm en dosis

Het veiligheidsprofiel van CoQ10 lijkt ook niet te verschillen op basis van vorm of dosering binnen de gebruikelijke marges:

 • Ubiquinone vs ubiquinol - Beide vormen hebben vrijwel identieke veiligheidsprofielen. Ubiquinol (gereduceerde vorm) wordt mogelijk beter geabsorbeerd.
 • Doseringen van 100-200 mg - Standaard doseringen voor gezondheidsvoordelen hebben geen algemene bijwerkingen.
 • 300-600 mg doses - Hogere, maar nog steeds veilige doses, zoals bevestigd door bovenstaande onderzoeken.
 • Time-release - Kan een betere tolerantie hebben dan enkelvoudige doses.
 • Verdeelde doses - Het opsplitsen van de dagelijkse hoeveelheid in kleinere doses bevordert de absorptie en vermindert de kans op bijwerkingen zoals slapeloosheid die kunnen optreden bij een hoge enkele dosis.

Het beschikbare bewijs en de klinische gegevens geven aan dat CoQ10 zeer veilig is en weinig bijwerkingen heeft bij de veelgebruikte vormen en doseringen.

Heeft CoQ10 bijwerkingen? Conclusie

Concluderend kan worden gesteld dat uit uitgebreid onderzoek is gebleken dat CoQ10-supplementatie bij een aanbevolen inname van 100-300 mg per dag veilig is en zeer goed wordt verdragen bij langdurig gebruik.

Lichte bijwerkingen zoals gastro-intestinaal ongemak of hoofdpijn worden af en toe gemeld, maar kunnen vaak worden verminderd door de dosering of timing aan te passen.

Vanwege de lage toxiciteit is er een minimaal risico op overdosering van CoQ10. Mensen die bepaalde medicijnen gebruiken, zoals warfarine of chemotherapie, mogen het echter alleen onder medisch toezicht gebruiken.

Voor de gemiddelde gezonde volwassene lijkt CoQ10-supplementatie een hoog veiligheidsprofiel te hebben met weinig risico op nadelige gezondheidseffecten bij juist gebruik. Maar zoals bij elke supplementenroutine is het verstandig om uw arts te raadplegen voordat u met CoQ10 begint.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op één order

Welk product heb ik nodig?
As Seen On:
 • https://www.deondernemer.nl/actueel/retail/cibdol-opent-brandstore-stap-ideaal~2659792
 • https://retailtrends.nl/item/62892/cibdol-het-highend-cbd-merk-waar-je-niet-high-van-wordt
 • https://www.dailybase.nl/thegoodlife/lifestyle-thegoodlife/cibdol-opent-cbd-brandstore-amsterdam/
 • https://www.ad.nl/regiosport-den-haag/karlien-sleper-heeft-spelen-in-monobob-als-missie-ik-voel-me-vrijer-bij-deze-nieuwste-bobsleediscipline~a0db0ffe/
 • https://www.womenshealthmag.com/nl/beauty/g34723687/cbd-producten/
 • https://www.libelle.nl/