Heeft CoQ10 negatieve bijwerkingen?

Gepubliceerd:

Co-enzym Q10 (CoQ10) is een populair voedingssupplement dat wereldwijd door miljoenen mensen wordt ingenomen. Deze antioxidant speelt een belangrijke rol bij de energieproductie en de bescherming van het lichaam tegen oxidatieve schade.

Hoewel CoQ10 supplementen over het algemeen als zeer veilig worden beschouwd, vragen sommige mensen zich af of er mogelijke negatieve bijwerkingen zijn waar ze rekening mee moeten houden. Laten we eens nauwkeurig onderzoeken wat het onderzoek zegt.

Heeft CoQ10 negatieve bijwerkingen?

Wat is CoQ10?

Voordat we naar de bijwerkingen kijken, is het handig om te begrijpen wat CoQ10 is en waarom mensen het nemen:

 • CoQ10 is een stof die van nature door het lichaam wordt gemaakt en in de mitochondriën van de cellen wordt opgeslagen.
 • Het helpt bij het aanmaken van adenosinetrifosfaat (ATP), de belangrijkste energiemolecule.
 • Het werkt ook als een krachtige antioxidant.
 • Voedselbronnen zijn onder andere vlees, vis, noten, zaden en oliën.
 • Het niveau begint rond de leeftijd van 40 jaar te dalen.

Mensen nemen CoQ10 supplementen om te helpen:

 • Verhoog lage energieniveaus
 • De gezondheid van het hart verbeteren
 • Ondersteuning van de cognitieve functie
 • Atletische prestaties verbeteren
 • Bescherm cellen tegen oxidatieve schade

Maar zijn er ook potentiële nadelen? Laten we eens kijken wat studies onthullen over veiligheid en bijwerkingen.

Vaak voorkomende kleine bijwerkingen

Klinisch onderzoek toont aan dat CoQ10 supplementen over het algemeen goed verdragen worden door de meeste mensen bij de algemeen aanbevolen doseringen. Er kunnen echter enkele kleine tijdelijke bijwerkingen optreden:

 • Hoofdpijn - Spanningshoofdpijn wordt af en toe gemeld bij gebruik van CoQ10. Deze zijn meestal mild en verdwijnen meestal binnen een paar dagen.
 • Maagklachten - Maagpijn, misselijkheid, diarree of andere gastro-intestinale effecten kunnen het gevolg zijn. CoQ10 met voedsel innemen minimaliseert vaak irritatie.
 • Slapeloosheid - Sommige mensen merken lichte slapeloosheid of slaapproblemen op wanneer ze CoQ10 vlak voor het slapen gaan nemen. Overschakelen naar een ochtenddosis lost dit meestal op.
 • Vermoeidheid - Hoewel dit niet vaak voorkomt, meldt een klein percentage gebruikers toegenomen vermoeidheid of moeheid bij het starten van CoQ10. Dit is waarschijnlijk een tijdelijke aanpassing.
 • Duizeligheid - Af en toe wordt duizeligheid, licht in het hoofd of duizeligheid gemeld met CoQ10 supplementen. Het verlagen van de dosering kan helpen dit te verminderen.
 • Huiduitslag - Topische en orale CoQ10-preparaten veroorzaken zelden lichte huiduitslag of jeuk. Dit verdwijnt meestal zodra het gebruik wordt gestaakt.

Dit soort milde bijwerkingen komen meestal niet vaak voor en verdwijnen vaak vanzelf als u het middel op een verantwoorde manier blijft gebruiken. Maar raadpleeg een arts als u zich zorgen maakt over eventuele reacties.

Zeldzame ernstige bijwerkingen

Er zijn zeer weinig ernstige bijwerkingen van CoQ10-supplementatie gerapporteerd in onderzoeken en literatuuroverzichten:

 • Lage bloedsuikerspiegel - CoQ10 kan de bloedsuikerspiegel iets verlagen. Dit is meestal alleen een probleem voor diabetici die medicijnen slikken, die gecontroleerd moeten worden.
 • Verlaagde bloeddruk - In sommige gevallen verlaagt CoQ10 de bloeddruk in bescheiden mate. Aanpassingen aan medicijnen tegen hoge bloeddruk kunnen nodig zijn.
 • Verhoogde leverenzymen - Leverfunctietesten kunnen bij sommige personen verhoogde enzymen aantonen, wat wijst op mogelijke toxiciteit. Stopzetting van het gebruik keert dit meestal om.
 • Bloedingsrisico's - Zeer hoge doses CoQ10 kunnen mogelijk de bloedstolling verstoren en een wisselwerking hebben met anticoagulantia zoals warfarine.
 • Allergische reacties - Zoals bij elk supplement zijn allergieën voor CoQ10 of additieven mogelijk, maar zeer zeldzaam. Stop het gebruik als u tekenen van allergie krijgt.

Deze ernstige bijwerkingen komen niet vaak voor en treden vrijwel alleen op onder bepaalde omstandigheden bij voorbeschikte personen of bij onverantwoord gebruik.

Bijwerkingen Risicofactoren

Enkele factoren die het risico op bijwerkingen van CoQ10 kunnen verhogen zijn:

 • Hoge doses - Doseringen van meer dan 200-300 mg per dag verhogen de kans op bijwerkingen, vooral op een lege maag.
 • Interacties met medicijnen - CoQ10 kan een wisselwerking hebben met bloedverdunners, chemotherapiemedicijnen, diabetesmedicijnen, schildklierhormonen en bepaalde andere medicijnen.
 • Onderliggende gezondheidsproblemen - Mensen met diabetes, leveraandoeningen, hartproblemen of bloedingsstoornissen kunnen gevoeliger zijn voor bijwerkingen.
 • Gevoeligheid voor CoQ10 - Een klein percentage mensen lijkt om onbekende redenen gevoeliger en vatbaarder te zijn voor bijwerkingen van CoQ10.
 • Kwaliteitsproblemen - Vervuilde producten of formuleringen met een slechte biologische beschikbaarheid kunnen de incidentie van bijwerkingen verhogen. Gerenommeerde merken zijn ideaal.

De grote meerderheid van gezonde volwassenen verdraagt echter zonder problemen normale CoQ10 doseringen door de aanbevolen gebruiksrichtlijnen te volgen.

Veiligheid op lange termijn

Talloze onderzoeken bevestigen dat CoQ10 een uitstekend veiligheidsprofiel heeft met minimale bijwerkingen bij langdurig gebruik:

 • Goed verdragen tot 10 jaar dagelijks gebruik.
 • Geen toxische effecten vastgesteld bij voortdurende inname tot 3000 mg per dag.
 • Mutageen of kankerverwekkend is niet aangetoond.
 • Geen bekende negatieve invloed op de gezondheid of functie van organen.
 • Geen blijvende bijwerkingen of symptomen na suppletie.
 • Zeer weinig meldingen van ontwenning of afhankelijkheid.

Er zijn geen aanwijzingen voor specifieke gezondheidsrisico's of veiligheidsproblemen bij langdurige dagelijkse CoQ10-suppletie in gezonde populaties.

Maar periodieke laboratoriumtests om leverenzymen, het aantal bloedcellen en de elektrolytenbalans te controleren, zijn verstandig bij langdurig gebruik onder medisch toezicht.

Risicobeoordeling bijwerkingen

Bij het evalueren van mogelijke bijwerkingen is het belangrijk om de aangetoonde voordelen af te wegen tegen de potentiële risico's op basis van het huidige bewijsmateriaal:

 • Er zijn bewezen voordelen voor ziekten zoals hartfalen, migraine, diabetes, onvruchtbaarheid, neurodegeneratieve aandoeningen en bijwerkingen van statines.
 • Honderden onderzoeken bevestigen de veiligheid en werkzaamheid van suppletie.
 • Mogelijke bijwerkingen zijn meestal mild, tijdelijk en zeldzaam.
 • Ernstige bijwerkingen zijn zeer zeldzaam bij juist gebruik.
 • Het heeft een lage toxiciteit, zelfs bij zeer hoge doses.

Voor de overgrote meerderheid van de mensen toont onderzoek consequent aan dat de voordelen van CoQ10 veel groter zijn dan de verwaarloosbare risico's. Maar individuele omstandigheden verschillen.

Voor wie is voorzichtigheid geboden met CoQ10?

Ondanks de algemene veiligheid moeten bepaalde groepen voorzichtiger zijn met CoQ10:

 • Zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven - Bij gebrek aan gegevens over het gebruik voor zwangere vrouwen wordt een voorzichtige aanpak aanbevolen.
 • Personen met bloedingsstoornissen - Potentiële interferentie met stolling is theoretisch mogelijk. Controleer het gebruik met medische zorgverleners.
 • Orgaantransplantatie ontvangers - Mogelijke verlaging van de effectiviteit van immunosuppressiva vereist voorzichtigheid.
 • Electieve chirurgie patiënten - Stop met CoQ10 ten minste 2 weken voor een geplande operatie.
 • Kankerpatiënten - Bespreek het gebruik van antioxidanten met uw oncoloog voordat u supplementen gaat gebruiken.

CoQ10 supplementen zijn waarschijnlijk veilig voor de meeste mensen in deze categorieën onder medisch toezicht. Maar gespecialiseerd toezicht is aan te raden.

Hoe bijwerkingen minimaliseren

Als u onaangename bijwerkingen van CoQ10 ervaart, zijn er enkele strategieën om deze tot een minimum te beperken:

 • Neem CoQ10 met voedsel in om de tolerantie te verbeteren, vooral als er maagklachten optreden.
 • Verlaag uw dosering en bouw geleidelijk op gedurende 2-4 weken om te acclimatiseren.
 • Splits de dosering op in kleinere hoeveelheden die tweemaal daags worden ingenomen in plaats van één grote dosis.
 • Probeer een ander merk of een andere formule voor een betere biologische beschikbaarheid.
 • Doe de dosering op een verstandige manier om bijwerkingen te omzeilen (bijv. alleen 's ochtends doseren bij slapeloosheid).
 • Blijf gehydrateerd en drink dagelijks veel water tijdens het supplementeren.
 • Breng uw arts op de hoogte van bijwerkingen om uw behandeling en medische geschiedenis te controleren.

Gelukkig zijn de meeste bijwerkingen beheersbaar door de dosering aan te passen, met voedsel in te nemen of verdeelde doses te gebruiken.

Heeft CoQ10 negatieve bijwerkingen? Conclusie

Samengevat hebben CoQ10 supplementen een indrukwekkende staat van dienst op het gebied van veiligheid, gebaseerd op uitgebreid onderzoek. Ernstige bijwerkingen zijn zeer zeldzaam wanneer ze worden ingenomen zoals aanbevolen onder medisch toezicht.

Lichte bijwerkingen zoals hoofdpijn, slaapproblemen, ongemak van het maag-darmkanaal of duizeligheid kunnen bij sommige gebruikers optreden, maar kunnen vaak tot een minimum beperkt worden met verstandige voorzorgsmaatregelen en aanpassingen van de dosering.

Een klein percentage mensen blijkt om onbekende redenen gevoelig te zijn voor bijwerkingen van CoQ10. Hoewel het voor de meesten als zeer veilig wordt beschouwd, is voorzichtigheid geboden voor zwangere vrouwen, mensen die anticoagulantia gebruiken en mensen met onderliggende gezondheidsproblemen.

Over het algemeen tonen onderzoeken consequent aan dat de substantiële voordelen van CoQ10-supplementatie veel groter zijn dan het lage risico op bijwerkingen voor de meeste mensen. Maar werk nauw samen met uw arts om te bepalen of CoQ10 geschikt is voor uw individuele gezondheidsprofiel en omstandigheden.

Referenties:

[1] Hathcock JN, Shao A. Risicobeoordeling voor co-enzym Q10 (Ubiquinone). Regul Toxicol Pharmacol. 2006;45(3):282-288. doi:10.1016/j.yrtph.2006.05.006

[2] Molyneux SL, Florkowski CM, George PM, et al. Co-enzym Q10: is er een klinische rol en een reden voor meting? Clin Biochem Rev. 2008;29(2):71-82.

[3] Bhagavan HN, Chopra RK. Co-enzym Q10: absorptie, weefselopname, metabolisme en farmacokinetiek. Free Radic Res. 2006;40(5):445-453. doi:10.1080/10715760600617843

[4] Hernández-Camacho JD, Bernier M, López-Lluch G, Navas P. Co-enzym Q10-suppletie bij veroudering en ziekte. Front Physiol. 2018;9:44. Gepubliceerd 2018 jan 30. doi:10.3389/fphys.2018.00044

[5] Young AJ, Johnson S, Steffens DC, Doraiswamy PM. Co-enzym Q10: een overzicht van de belofte als neuroprotectant. CNS Spectr. 2007;12(1):62-68. doi:10.1017/s1092852900020776

[6] Overvad K, Diamant B, Holm L, Holmer G, Mortensen SA, Stender S. Co-enzym Q10 in gezondheid en ziekte. Eur J Clin Nutr. 1999;53(10):764-770. doi:10.1038/sj.ejcn.1600839

[7] Fotino AD, Thompson-Paul AM, Bazzano LA. Effect van co-enzym Q(10) suppletie op hartfalen: een meta-analyse. Am J Clin Nutr. 2013;97(2):268-275. doi:10.3945/ajcn.112.040741

[8] Young AJ, Johnson S, Steffens DC, Doraiswamy PM. Co-enzym Q10: een overzicht van de belofte als neuroprotectant. CNS Spectr. 2007;12(1):62-68. doi:10.1017/s1092852900020776

[9] Mortensen SA, Rosenfeldt F, Kumar A, et al. Het effect van co-enzym Q10 op morbiditeit en mortaliteit bij chronisch hartfalen: resultaten van Q-SYMBIO: een gerandomiseerd dubbelblind onderzoek. JACC Heart Fail. 2014;2(6):641-649. doi:10.1016/j.jchf.2014.06.008

[10] Molyneux SL, Florkowski CM, George PM, et al. Co-enzym Q10: is er een klinische rol en een reden voor meting? Clin Biochem Rev. 2008;29(2):71-82.

Bronnen gebruikt bij het schrijven van dit artikel

Een overzicht van CoQ10:

Onbelangrijke bijwerkingen:

Over ernstige bijwerkingen en veiligheid:

Bij langdurig gebruik:

Over voorzorgsmaatregelen en risicogroepen:

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op één order

Welk product heb ik nodig?
As Seen On:
 • https://www.deondernemer.nl/actueel/retail/cibdol-opent-brandstore-stap-ideaal~2659792
 • https://retailtrends.nl/item/62892/cibdol-het-highend-cbd-merk-waar-je-niet-high-van-wordt
 • https://www.dailybase.nl/thegoodlife/lifestyle-thegoodlife/cibdol-opent-cbd-brandstore-amsterdam/
 • https://www.ad.nl/regiosport-den-haag/karlien-sleper-heeft-spelen-in-monobob-als-missie-ik-voel-me-vrijer-bij-deze-nieuwste-bobsleediscipline~a0db0ffe/
 • https://www.womenshealthmag.com/nl/beauty/g34723687/cbd-producten/
 • https://www.libelle.nl/