Wie mag CoQ10 niet gebruiken?

Gepubliceerd:

Co-enzym Q10 (CoQ10) is een populair antioxidantensupplement voor de gezondheid van het hart, de hersenfunctie, sportprestaties en nog veel meer. Het wordt over het algemeen goed verdragen, zelfs in hoge doses. Er zijn echter enkele situaties waarin voorzichtigheid geboden is bij het gebruik van CoQ10. In dit uitgebreide artikel geven we een op bewijs gebaseerd overzicht van contra-indicaties en voorzorgsmaatregelen voor CoQ10-supplementatie.

Wie mag CoQ10 niet gebruiken?

Wat is CoQ10?

Eerst wat achtergrondinformatie over wat CoQ10 is en waarom het gebruikt wordt:

 • CoQ10 is een stof die van nature in het lichaam wordt aangemaakt, als antioxidant werkt en een vitale rol speelt bij de productie van celenergie.
 • Voedselbronnen zijn onder andere vlees, vis, noten, zaden, broccoli en spinazie. Niveaus kunnen dalen met de leeftijd of het gebruik van statine medicijnen.
 • CoQ10 supplementen kunnen voordelen bieden bij hartfalen, hoge bloeddruk, de ziekte van Parkinson, migraine, sportprestaties, vruchtbaarheid en nog veel meer.
 • Typische doses variëren van 100-300 mg per dag. In onderzoek werd tot 3000 mg per dag goed verdragen. Bijwerkingen zijn mild en zeldzaam.
 • CoQ10 bestaat in een geoxideerde vorm, ubiquinone genaamd, en een gereduceerde vorm, ubiquinol genaamd. De laatste vorm heeft mogelijk een betere biologische beschikbaarheid.

Situaties waarin voorzichtigheid geboden is met CoQ10

Hoewel CoQ10 over het algemeen veilig is voor de meeste mensen, zijn er enkele situaties waarin voorzichtigheid of medische begeleiding verstandig is:

Zwangerschap en borstvoeding

 • De invloed van CoQ10-supplementatie is niet voldoende onderzocht bij zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven.
 • Gezien het gebrek aan gegevens worden hoge aanvullende doses niet aanbevolen als voorzorgsmaatregel tijdens de zwangerschap.
 • Er zijn ook geen bijwerkingen gemeld, dus CoQ10 is waarschijnlijk een laag risico, maar de voordelen versus mogelijke risico's moeten wel overwogen worden.

Kinderen en adolescenten

 • Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar een veilige of effectieve dosering van CoQ10 bij kinderen of tieners.
 • Vraag om medische begeleiding voordat u supplementen geeft, inclusief CoQ10. Vermijd ongeoorloofd hoge doses.
 • De CoQ10-synthese piekt rond de leeftijd van 20 jaar, dus suppletie is waarschijnlijk niet nodig bij gezonde jonge mensen, tenzij er een tekort is vastgesteld.

Gevoeligheden en allergieën

 • CoQ10 supplementen zijn gecontra-indiceerd bij iedereen met een bekende allergie of overgevoeligheid voor CoQ10 of verwante verbindingen.
 • Allergische reacties kunnen huiduitslag, jeuk, zwelling, ademhalingsproblemen en pijn op de borst zijn. Zoek onmiddellijk medische hulp als deze optreden.
 • Wees voorzichtig bij de eerste introductie van CoQ10 bij mensen met allergieën of gevoeligheden.

Chirurgie binnenkort

 • CoQ10 kan de bloeddrukcontrole tijdens een operatie verstoren. Stop minstens 2 weken voor een geplande operatie.
 • Informeer uw arts over alle supplementen die u neemt, waaronder CoQ10, wanneer u een operatie plant.
 • CoQ10 kan ook invloed hebben op de bloedsuikerspiegel, dus diabetespatiënten moeten dit vóór de operatie goed in de gaten houden.

Orgaantransplantaties

 • Personen die een orgaantransplantatie hebben ondergaan, zoals een hart- of niertransplantatie, dienen CoQ10-supplementatie te vermijden, tenzij onder medisch toezicht.
 • Invloed op immunosuppressieve medicijnen tegen afstoting is onbekend. Interacties zijn theoretisch mogelijk.
 • Iedereen die immunosuppressiva gebruikt, moet CoQ10 bespreken met de arts die het heeft voorgeschreven en met het transplantatieteam voor specifieke begeleiding.

Medische aandoeningen die voorzichtigheid met CoQ10 vereisen

Mensen met bepaalde gezondheidsproblemen moeten voorzichtig zijn of suppletie met CoQ10 vermijden, tenzij onder toezicht van een arts:

 • Bloedingsstoornissen - CoQ10 kan het samenklonteren van bloedplaatjes remmen, waardoor het risico op bloedingscomplicaties toeneemt. Vermijd gebruik minstens 2 weken voor een operatie.
 • Diabetes - CoQ10 kan de bloedsuikerspiegel verlagen. Dit vereist nauwlettende controle van medicijnen en glucosespiegels door een arts. Hypoglykemie is mogelijk.
 • Hypertensie - CoQ10 kan bij sommige mensen de bloeddruk verlagen. Mensen die antihypertensiva gebruiken moeten hun bloeddruk in de gaten houden als ze CoQ10 gebruiken.
 • Schildklieraandoeningen - CoQ10 supplementatie kan in sommige gevallen de schildklierhormoonspiegels veranderen. Schildklierbewaking en medische begeleiding vereist.
 • Bipolaire stoornis - CoQ10 kan stimulerende effecten hebben die manische symptomen kunnen verergeren. Alleen gebruiken onder psychiatrische zorg bij bipolaire stoornis.
 • Melanoom - Gezien de antioxiderende effecten kan CoQ10 gecontra-indiceerd zijn voor mensen met een voorgeschiedenis van melanoom. Bespreek dit met uw oncoloog.
 • Nierziekte - Bij een verminderde nierfunctie kan het nodig zijn om de dosering van bepaalde supplementen zoals CoQ10 aan te passen. Zoek medische begeleiding bij nieraandoeningen.
 • Leverziekte - De lever helpt bij het reguleren van de CoQ10-status, dus een verminderde leverfunctie kan het gebruik van supplementen bemoeilijken. Controleer leverenzymen en symptomen.

Interacties met medicijnen waar u op moet letten met CoQ10

CoQ10 supplementatie kan mogelijk een wisselwerking hebben met sommige medicijnen. Mensen die de volgende medicijnen gebruiken moeten hun arts raadplegen voordat ze CoQ10 gebruiken:

 • Anticoagulantia en bloedplaatjesremmers - Zoals warfarine, clopidogrel, heparine. CoQ10 kan het risico op bloedingen verhogen.
 • Chemotherapiemedicijnen - De antioxiderende effecten van CoQ10 kunnen interfereren met sommige chemotherapiemiddelen. Vraag uw oncoloog.
 • Diabetesmedicijnen - CoQ10 kan de bloedsuikerspiegel verlagen, waardoor aanpassing van diabetesmedicijnen nodig is. Houd glucose nauwlettend in de gaten.
 • Schildkliermedicijnen - CoQ10 kan de schildklierhormoonspiegels veranderen. Vereist controle van schildklierlaboratoriumwerk.
 • Bloeddrukverlagende medicijnen - CoQ10 kan ook de bloeddruk verlagen. Aanpassing van de dosering is mogelijk nodig voor medicijnen.
 • Immunosuppressiva - Inname na orgaantransplantatie. Onduidelijk of CoQ10 de effecten van deze medicijnen verandert.
 • Statines - Cholesterolmedicijnen zoals atorvastatine die de CoQ10-niveaus uitputten. CoQ10 kan de bijwerkingen van statines verbeteren.

Algemene voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik van CoQ10

Naast de bovenstaande specifieke situaties zijn er nog enkele andere algemene voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik van CoQ10:

 • Begin met lage doses zoals 100 mg per dag en verhoog langzaam in de loop van de weken. Controleer op eventuele bijwerkingen.
 • Drink veel water om goed gehydrateerd te blijven. Supplementen zoals CoQ10 vereisen voldoende vocht.
 • Vermijd inname van CoQ10 op een lege maag om het risico op misselijkheid of indigestie te minimaliseren. Neem het in met voedsel.
 • Zoek naar kwaliteit geteste merken. Supplementen worden niet door de FDA gereguleerd, dus koop ze bij fabrikanten met een goede reputatie.
 • Vertel uw arts over alle supplementen die u neemt. Vertel over doseringen en de redenen voor supplementen. Meld eventuele bijwerkingen.
 • Bewaar CoQ10 supplementen op de juiste manier op een koele, droge plaats. Bescherm tegen hitte en vocht om afbraak te voorkomen.
 • Stop het gebruik als u tekenen van allergie, verergering van medische symptomen, ernstige vermoeidheid of spierpijn ervaart. Raadpleeg in deze gevallen onmiddellijk een arts.

Wie kan veilig CoQ10 nemen?

Voor de meerderheid van de bevolking lijken CoQ10-supplementen veilig te zijn als ze worden ingenomen zoals aanbevolen op het etiket en als de volgende parameters in acht worden genomen:

✓ Gezonde volwassenen zonder contra-indicaties - Veilig voor de meeste mensen boven de 18 tenzij allergie/overgevoeligheid. Begin met doses van 100-200 mg.

Senioren ouder dan 50 - Endogeen CoQ10 neemt af naarmate ze ouder worden, dus veel senioren zonder medische aandoeningen hebben baat bij suppletie.

✓ Voortdurende controle door arts - Mensen met chronische ziekten zoals hartfalen of Parkinson kunnen CoQ10 onder medisch toezicht gebruiken.

✓ Informeer uw arts over het gebruik - Bespreek het gebruik van CoQ10 met uw arts, zelfs met gewone medicijnen zoals statines.

✓ Meld bijwerkingen - Stop als er verontrustende symptomen optreden en raadpleeg een arts. In alle andere gevallen wordt CoQ10 goed verdragen.

✓ Koop kwaliteitsmerken - Gerenommeerde fabrikanten volgen de juiste protocollen om zuiverheid en werkzaamheid te garanderen.

Conclusie

Samenvattend kunnen we zeggen dat CoQ10-supplementen goed verdragen lijken te worden en een laag risico op bijwerkingen lijken te hebben bij de meeste gebruikers, maar dat er een aantal situaties zijn waarin voorzichtigheid geboden is en medisch advies moet worden ingewonnen, zoals gebruik bij kinderen, zwangerschap, voor operaties, bij immuunaandoeningen, nieraandoeningen, diabetes en gebruik naast bepaalde medicijnen. Het is belangrijk om een open dialoog met uw arts te hebben over het gebruik van supplementen. Maar voor de meerderheid van de verder gezonde volwassenen wordt CoQ10 over het algemeen als zeer veilig beschouwd bij verantwoord gebruik. Er is nog meer onderzoek bij mensen nodig om mogelijke contra-indicaties voor specifieke populaties en medicijnen te identificeren.

Bronnen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op één order

Welk product heb ik nodig?
As Seen On:
 • https://www.deondernemer.nl/actueel/retail/cibdol-opent-brandstore-stap-ideaal~2659792
 • https://retailtrends.nl/item/62892/cibdol-het-highend-cbd-merk-waar-je-niet-high-van-wordt
 • https://www.dailybase.nl/thegoodlife/lifestyle-thegoodlife/cibdol-opent-cbd-brandstore-amsterdam/
 • https://www.ad.nl/regiosport-den-haag/karlien-sleper-heeft-spelen-in-monobob-als-missie-ik-voel-me-vrijer-bij-deze-nieuwste-bobsleediscipline~a0db0ffe/
 • https://www.womenshealthmag.com/nl/beauty/g34723687/cbd-producten/
 • https://www.libelle.nl/