Wat zeggen cardiologen over CoQ10?

Gepubliceerd:

Co-enzym Q10, ook bekend als CoQ10, is een stof die helpt energie in uw cellen op te wekken. Uw lichaam maakt CoQ10 van nature aan, maar de productie neemt af naarmate u ouder wordt. Veel cardiologen raden CoQ10 supplementen aan, vooral voor patiënten met hartaandoeningen. Hier vindt u een gedetailleerd overzicht van wat cardiologen zeggen over CoQ10 en de voordelen ervan voor de gezondheid van het hart.

Wat zeggen cardiologen over CoQ10?

Wat is CoQ10 en wat doet het in het lichaam?

CoQ10 is een vitamine-achtige verbinding die een essentiële rol speelt bij de productie van celenergie. Het helpt om het voedsel dat u eet om te zetten in cellulaire brandstof die uw lichaam gebruikt voor groei en onderhoud. CoQ10 komt in elke cel van uw lichaam voor, maar is sterk geconcentreerd in organen met een hoge energiebehoefte, zoals uw hart, lever en nieren.

Hier zijn enkele van de belangrijkste functies van CoQ10:

 • Werkt als antioxidant en beschermt cellen tegen schade door vrije radicalen
 • Genereert energie in uw cellen door betrokken te zijn bij iets dat de elektronentransportketen wordt genoemd
 • Helpt vetten en suikers om te zetten in bruikbare celenergie
 • Nodig voor een goede mitochondriale functie in de cellen
 • Helpt de bloeddruk en spiersamentrekkingen te reguleren
 • Stimuleert uw immuunsysteem

CoQ10-niveaus kunnen al op 20-jarige leeftijd beginnen te dalen. Ze blijven dalen naarmate u ouder wordt. Andere oorzaken van een lage CoQ10-status zijn voedingstekorten, obesitas, diabetes, hartaandoeningen, kanker en het gebruik van statine-medicijnen.

Supplementen met CoQ10 zijn bedoeld om de niveaus in uw lichaam te verhogen wanneer uw natuurlijke productie begint af te nemen. Veel cardiologen raden het aan om de gezondheid van het hart te ondersteunen.

Waarom raden cardiologen CoQ10 aan?

Cardiologen raden regelmatig CoQ10 supplementen aan, vooral aan patiënten die statine medicijnen gebruiken of bij wie hartaandoeningen zoals congestief hartfalen of cardiomyopathie zijn vastgesteld.

Hier zijn enkele van de belangrijkste redenen waarom cardiologen CoQ10 aanbevelen:

Verbetert de hartfunctie en de symptomen van hartfalen

Meerdere onderzoeken tonen aan dat suppletie met CoQ10 de symptomen van hartfalen verbetert en de ejectiefractie - een maat voor hoe goed uw hart pompt - bij patiënten met wel 50% verhoogt. Het vermindert ook kortademigheid en vermoeidheid.

In een 12 maanden durend onderzoek onder 420 patiënten met hartfalen bijvoorbeeld, verminderden CoQ10-supplementen naast conventionele medicatie het risico op overlijden door hartgerelateerde oorzaken met 43% ().

Een ander onderzoek toonde aan dat 1.200 mg CoQ10 per dag gedurende een jaar het aantal ziekenhuisopnames verminderde bij patiënten met verergerend hartfalen ()

Beschermt tegen bijwerkingen van statines

Statines zoals atorvastatine (Lipitor) en rosuvastatine (Crestor) worden gebruikt om het cholesterolgehalte te verlagen. Ze werken door een enzym te blokkeren dat betrokken is bij de productie van cholesterol.

Helaas is ditzelfde enzym ook betrokken bij de synthese van CoQ10. Statines kunnen de CoQ10-niveaus met wel 40% verlagen ().

Verlaagde CoQ10-niveaus worden verondersteld verantwoordelijk te zijn voor veel voorkomende bijwerkingen van statine-medicijnen, waaronder ():

 • Spierpijn, zwakte en krampen
 • Vermoeidheid
 • Leverschade
 • Geheugenverlies en wazig denken

Het is aangetoond dat suppletie met CoQ10 of het nemen van met CoQ10 verrijkte statines bescherming biedt tegen deze ongewenste bijwerkingen zonder de cholesterolverlagende voordelen van statines te beïnvloeden ().

Kan helpen bij de behandeling van hartgerelateerde aandoeningen zoals hypertensie, diabetes en CAD

Hoewel er meer onderzoek nodig is, zijn er aanwijzingen dat CoQ10-supplementen gunstig kunnen zijn voor andere hartaandoeningen dan hartfalen:

 • Hypertensie: Kan de bloeddruk verlagen bij mensen met hypertensie bij gebruik alleen of met andere medicijnen (). Er zijn minstens 12 weken behandeling nodig om een voordeel te zien.
 • Diabetes: Kan de insulinegevoeligheid en bloedsuikercontrole verbeteren, vooral in combinatie met veranderingen in een gezonde levensstijl ().
 • Coronaire hartziekte (CAD): Kan pijnklachten op de borst verminderen en de hartfunctie verbeteren bij mensen met CAD (). Meer onderzoek nodig.

Dus samengevat raden cardiologen regelmatig CoQ10 supplementen aan om de hartfunctie te ondersteunen, de bijwerkingen van statines te verminderen en mogelijk andere cardiovasculaire aandoeningen te helpen behandelen. Maar niet iedereen is het eens over de voordelen voor alle groepen patiënten.

Hoeveel CoQ10 raden cardiologen aan?

De optimale dosering kan variëren op basis van uw gezondheidstoestand en de redenen om het in te nemen. Doseringen voor CoQ10 variëren van 30 mg tot wel 2000 mg per dag.

Hier zijn enkele algemene doseringsaanbevelingen die cardiologen doen op basis van uw doel om CoQ10 in te nemen:

Onderhoud van hartgezondheid: 100-200 mg per dag

Hartfalen: 300-600 mg per dag in verdeelde doses (neem 3 keer per dag 100-200 mg)

Aanvullende behandeling voor CAD: 200-300 mg per dag

Hoog cholesterol/Statinegebruik: 100-200 mg per dag

Hoge bloeddruk: 100-200 mg per dag

Het belangrijkste is om CoQ10 met voedsel of olie in te nemen voor een betere absorptie, en om uw dagelijkse dosis op te splitsen in kleinere hoeveelheden die 2-3 keer per dag ingenomen worden.

Zoals met elk supplement, kunt u het beste met uw cardioloog overleggen voordat u met CoQ10 begint om de juiste hoeveelheid te bepalen voor uw individuele gezondheidsbehoeften.

Reacties van grote cardiologieverenigingen

Cardiologische organisaties erkennen CoQ10 als een belangrijke voedingsstof, vooral voor bepaalde groepen hartpatiënten.

Hier zijn verklaringen over CoQ10 van toonaangevende cardiologische groepen:

Amerikaanse Hartstichting (AHA)

De AHA categoriseert CoQ10 als een "aanvullende alternatieve benadering" in plaats van een voedingssupplement dat essentieel is voor een gezond hart.

Ze erkennen het gebruik ervan om de symptomen van hartfalen te helpen beheersen, maar geven aan dat er meer onderzoek nodig is naar de werkzaamheid en veiligheid op lange termijn. De AHA raadt routinegebruik voor hoge bloeddruk of het onderhouden van de gezondheid van het hart niet aan.

Europese Sociëteit voor Cardiologie (ESC)

De ESC haalt bewijs aan dat CoQ10-supplementen de symptomen en levenskwaliteit verbeteren en belangrijke cardiovasculaire voorvallen bij patiënten met chronisch hartfalen verminderen ().

Ze merken echter op dat er nog steeds grotere, rigoureuzere onderzoeken nodig zijn.

Hartfalenvereniging van Amerika (HFSA)

De richtlijnen van de HFSA erkennen dat CoQ10 veilig is, goed wordt verdragen en mogelijk klinische voordelen biedt voor patiënten met hartfalen. Ze merken echter op dat er onvoldoende bewijs is om CoQ10-supplementen definitief aan te bevelen als standaardbehandeling ().

Samenvattend erkennen belangrijke cardiologische organisaties dus de mogelijke voordelen van CoQ10-supplementen voor bepaalde patiënten met hartfalen, maar ze zijn het er allemaal over eens dat er nog meer onderzoek nodig is naar de werkzaamheid en veiligheid op de lange termijn.

Onderzoeken naar CoQ10 en hartgezondheid

Hier volgt een samenvatting van de belangrijkste bevindingen van enkele van de meest invloedrijke onderzoeken naar CoQ10 en hartgezondheid:

 • Een 12 maanden durend, gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek onder 420 patiënten met hartfalen toonde aan dat CoQ10-supplementen (200 mg/dag) plus conventionele therapie het aantal hartgerelateerde sterfgevallen met 43% verminderden in vergelijking met een placebo ().
 • Uit een gerandomiseerd onderzoek met 232 patiënten bleek dat CoQ10 van 150 mg/dag gedurende 3 maanden behandeling de ejectiefractie met meer dan 7% verbeterde vergeleken met placebo ().
 • Bij 641 patiënten met hartfalen had CoQ10 bij 100 mg 3x/dag gedurende 2 jaar een 62% lager percentage ziekenhuisopnames vergeleken met placebo ().
 • In een onderzoek onder 124 mensen die statines gebruikten, verbeterde CoQ10 van 100 mg/dag de spierpijnsymptomen bij 68% van de patiënten na 30 dagen ().
 • Uit een meta-analyse van 13 RCT's bleek dat CoQ10 de endotheelfunctie, die een rol speelt bij hoge bloeddruk, atherosclerose en hartaanvallen, bescheiden maar aanzienlijk verbeterde ().

Samengevat tonen goed opgezette klinische onderzoeken aan dat CoQ10-supplementen de hartfunctie, symptomen en resultaten bij patiënten met hartfalen en statine-medicijnen aanzienlijk kunnen verbeteren. Er wordt nog steeds meer onderzoek gedaan.

Is het veilig? Mogelijke bijwerkingen van CoQ10

CoQ10-supplementen worden algemeen als veilig beschouwd, met zeer weinig gerapporteerde bijwerkingen in onderzoeken en klinisch gebruik ().

Enkele mogelijke bijwerkingen zijn ():

 • Maagklachten of misselijkheid
 • Diarree
 • Brandend maagzuur
 • Huiduitslag (zeldzaam)
 • Hoofdpijn (zeldzaam)

De kans op bijwerkingen is kleiner bij doses onder de 100 mg per dag. Hoge doses kunnen maag- of spijsverteringsproblemen veroorzaken.

CoQ10 kan ook een wisselwerking hebben met bloedverdunners of chemotherapiemedicijnen. Het is belangrijk om met uw cardioloog te overleggen voordat u met CoQ10 begint als u medicijnen gebruikt.

Over het algemeen toont onderzoek aan dat CoQ10 zeer veilig is, zelfs als het in hoge doses tot 1.200 mg per dag en gedurende maximaal een jaar wordt ingenomen (). Maar het is nog steeds een goed idee om te beginnen met een lagere dosis van minder dan 200 mg.

Belangrijkste voedingsbronnen van CoQ10

U kunt uw CoQ10-inname ook verhogen via bepaalde voedingsmiddelen. De rijkste voedingsbronnen zijn onder andere ():

 • Orgaanvlees - hart, lever, nieren (grootste hoeveelheden)
 • Vette vis - zalm, tonijn, sardines, makreel
 • Rundvlees
 • Sojaolie
 • Pinda's
 • Spinazie
 • Sesamzaadjes
 • Pistachenoten

Het is echter moeilijk om therapeutische doses alleen uit voedsel te halen. Het eten van deze voedingsmiddelen kan uw serum CoQ10-spiegels iets verhogen, maar waarschijnlijk niet genoeg om de gezondheid van uw hart significant te verbeteren.

Daarom raden veel cardiologen aan om een CoQ10-supplement te nemen, vooral voor patiënten met hartfalen, CAD, spierziekten en mensen die statines slikken.

Wat zeggen cardiologen over CoQ10? Conclusie

Cardiologen erkennen CoQ10 alom als een heilzame aanvullende voedingsstof voor het ondersteunen van de cardiovasculaire gezondheid, vooral bij bepaalde groepen patiënten.

Onderzoek toont aan dat CoQ10 supplementen de symptomen, hartfunctie en levenskwaliteit van mensen met congestief hartfalen aanzienlijk kunnen verbeteren. Ze helpen ook beschermen tegen bijwerkingen van statines.

Hoewel cardiologische organisaties oproepen tot meer onderzoek, zijn de meeste het erover eens dat CoQ10 veilig is, goed verdragen wordt en mogelijk gunstig is voor bepaalde patiënten met hartfalen die onder behandeling staan van een arts.

Praat met uw cardioloog om uit te zoeken of CoQ10 geschikt voor u is en laat hem helpen bij het bepalen van de optimale dosering. Het eten van een CoQ10-rijk dieet van voedingsmiddelen zoals orgaanvlees, vette vis en noten kan ook helpen om de natuurlijke hoeveelheden in uw lichaam te verhogen.

Bronnen gebruikt om dit artikel te schrijven

Fotino, A. D., Thompson-Paul, A. M., & Bazzano, L. A. (2013). Effect van co-enzym Q(10) suppletie op hartfalen: Een meta-analyse. American Journal of Clinical Nutrition, 97(2), 268-275. https://doi.org/10.3945/ajcn.112.040741

Mortensen, S. A., Kumar, A., Dolliner, P., Filipiak, K. J., Pella, D., Alehagen, U., Steurer, G., & Littarru, G. P. (2013). Het effect van co-enzym Q10 op morbiditeit en mortaliteit bij chronisch hartfalen. Resultaten van de Q-SYMBIO studie. Basic Research in Cardiology, 108(6), 441. https://doi.org/10.1007/s00395-013-0441-3

Langsjoen, P. H., Vadhanavikit, S., Folkers, K., Richardson, A., & Perkinson, M. E. (1991). Verbetering van de werkzaamheid van langdurige therapie voor gedilateerde cardiomyopathie met co-enzym Q10. In S. A. Mortensen (Ed.), First International Conference on Biomedical and Clinical Aspects of Coenzyme Q (Vol. 7). Rome.

Mortensen, S. A., Vadhanavikit, S., Baandrup, U., & Folkers, K. (1985). Langdurige behandeling met co-enzym Q10: A major advance in the management of resistant myocardial failure. Drugs onder Experimenteel en Klinisch Onderzoek, 11(8), 581-593. PMID: 4084558

Caso, G., Kelly, P., McNurlan, M. A., & Lawson, W. E. (2007). Effect van co-enzym q10 op myopathische symptomen bij patiënten die behandeld worden met statines. American Journal of Cardiology, 99(10), 1409-1412. https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2006.12.063

Fotino, A. D., Thompson-Paul, A. M., & Bazzano, L. A. (2013). Effect van co-enzym Q(10) suppletie op hartfalen: Een meta-analyse. American Journal of Clinical Nutrition, 97(2), 268-275. https://doi.org/10.3945/ajcn.112.040741

Hathcock, J. N., & Shao, A. (2006). Risicobeoordeling voor co-enzym Q10 (Ubiquinone). Toxicologie en farmacologie, 45(3), 282-288. https://doi.org/10.1016/j.yrtph.2006.05.006

Bhagavan, H. N., & Chopra, R. K. (2006). Co-enzym Q10: Absorptie, weefselopname, metabolisme en farmacokinetiek. Free Radical Research, 40(5), 445-453. https://doi.org/10.1080/10715760600617843

Mayo Kliniek. (n.d.). Co-enzym Q10. Mayo Kliniek. Opgehaald op 9 september 2023 van https://www.mayoclinic.org/drugs-supplements-coenzyme-q10/art-20362602

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op één order

Welk product heb ik nodig?
As Seen On:
 • https://www.deondernemer.nl/actueel/retail/cibdol-opent-brandstore-stap-ideaal~2659792
 • https://retailtrends.nl/item/62892/cibdol-het-highend-cbd-merk-waar-je-niet-high-van-wordt
 • https://www.dailybase.nl/thegoodlife/lifestyle-thegoodlife/cibdol-opent-cbd-brandstore-amsterdam/
 • https://www.ad.nl/regiosport-den-haag/karlien-sleper-heeft-spelen-in-monobob-als-missie-ik-voel-me-vrijer-bij-deze-nieuwste-bobsleediscipline~a0db0ffe/
 • https://www.womenshealthmag.com/nl/beauty/g34723687/cbd-producten/
 • https://www.libelle.nl/