Wat zijn de symptomen van CoQ10 nodig hebben?

Gepubliceerd:

Co-enzym Q10, ook bekend als CoQ10, is een vitamineachtige stof die van nature in het lichaam wordt geproduceerd. Het speelt een essentiële rol bij de energieproductie en werkt als een krachtige antioxidant. Afnemende CoQ10-niveaus zijn in verband gebracht met verschillende symptomen en gezondheidsaandoeningen. Hier volgt een diepgaande blik op de tekenen en symptomen die erop kunnen wijzen dat CoQ10-supplementatie nodig is.

Wat zijn de symptomen van CoQ10 nodig hebben?

Wat is CoQ10?

CoQ10 is een stof die door het lichaam wordt gemaakt en opgeslagen in de mitochondriën, de krachtcentrales van cellen. Het is betrokken bij het maken van adenosinetrifosfaat (ATP), dat de energievaluta van cellen is. CoQ10 bestaat in zowel geoxideerde als gereduceerde vorm. De gereduceerde vorm wordt ubiquinol genoemd.

CoQ10 werkt als een elektronendrager in de elektronentransportketen, waarbij elektronen worden rondgestuurd om de ATP-synthese op gang te brengen. Het dient ook als antioxidant en beschermt cellen tegen oxidatieve schade.

Hoewel ons lichaam CoQ10 op natuurlijke wijze kan aanmaken, neemt de productie ervan af naarmate we ouder worden. Onze CoQ10-niveaus dalen ook als we gestrest zijn of bepaalde medicijnen zoals statines nemen. Een tekort aan CoQ10 kan de energieproductie belemmeren en vitale lichaamsprocessen verstoren.

Supplementen met CoQ10 kunnen helpen om de energie te verhogen, de gezondheid van het hart te verbeteren en andere voordelen te bieden. Ubiquinolsupplementen worden mogelijk beter opgenomen dan ubiquinonsupplementen.

Symptomen van CoQ10-tekort

Hieronder volgen enkele belangrijke tekenen en symptomen die kunnen wijzen op onvoldoende CoQ10-niveaus in het lichaam:

1. Vermoeidheid en weinig energie

Een van de meest voorkomende symptomen van een CoQ10-tekort is vermoeidheid of een voortdurend moe en futloos gevoel. Aangezien CoQ10 essentieel is voor de energieproductie van cellen, kunnen lage niveaus leiden tot verminderde energie.

Verschillende onderzoeken hebben de gunstige effecten van CoQ10-supplementatie op vermoeidheid en energieniveaus bevestigd, vooral bij ouder wordende volwassenen. Een meta-analyse uit 2015 van 5 onderzoeken toonde aan dat CoQ10 vermoeidheid aanzienlijk verminderde en energie verhoogde bij patiënten met het chronisch vermoeidheidssyndroom.

Als u zich voortdurend lusteloos voelt ondanks voldoende slaap en voeding, overweeg dan om uw CoQ10-niveaus te laten controleren. Het nemen van een CoQ10 supplement kan helpen om uw vitaliteit en energie te verhogen.

2. Spierzwakte en spierpijn

CoQ10 is sterk geconcentreerd in hartspieren en skeletspieren. Verminderd CoQ10 kan het cellulaire energiemetabolisme in spierweefsel aantasten. Dit uit zich in symptomen zoals spierzwakte, spierpijn of pijnlijke spieren.

Uit een onderzoek bij patiënten met fibromyalgie, die spierpijn en vermoeidheid hadden, bleek dat suppletie met CoQ10 gedurende 3 maanden de pijn en gevoeligheid in triggerpoints verminderde en de energie verhoogde. Spierzwakte is ook gerapporteerd bij mensen die statine-medicijnen nemen, die de CoQ10-reserves uitputten.

3. Hersenmist en concentratieproblemen

De hersenen zijn een van de meest metabolisch actieve organen in het lichaam. Ze hebben een constante toevoer van ATP-energie nodig om aan hun hoge energiebehoefte te voldoen. Een laag CoQ10-gehalte kan het energiemetabolisme van de hersenen verminderen.

Dit uit zich in symptomen zoals mentale vermoeidheid, troebel denken, concentratieproblemen en vergeetachtigheid - klassieke tekenen van hersenmist. Aanvulling met CoQ10 kan helpen om hersenmist op te lossen door de energieproductie in hersencellen te stimuleren.

Een recent onderzoek uit 2021 toonde aan dat studenten geneeskunde die 12 weken lang CoQ10 innamen hun geheugen, concentratie en algehele cognitieve functie aanzienlijk verbeterden in vergelijking met een placebo. Een ander onderzoek toonde aan dat CoQ10 de cognitieve prestaties bij ouderen kon verbeteren.

4. Kortademigheid

CoQ10 is sterk geconcentreerd in hartspiercellen die enorme hoeveelheden energie nodig hebben om continu bloed door het lichaam te pompen. Hartfalenpatiënten hebben vaak lagere CoQ10-niveaus.

Enkele symptomen van een mogelijk CoQ10-tekort zijn kortademigheid, vooral bij inspanning, moeite met ademhalen als u ligt, en wakker worden terwijl u naar lucht snakt. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat suppletie met CoQ10 ademhalingsmoeilijkheden en inspanningsvermogen kan verbeteren bij mensen met hartfalen.

5. Hoge bloeddruk

Onderzoeken tonen aan dat mensen met hoge bloeddruk vaak lagere CoQ10-niveaus hebben. Dit is logisch, gezien de vitale rol die CoQ10 speelt bij het bevorderen van de cardiovasculaire gezondheid en het verbeteren van het cellulaire energiemetabolisme.

Klinische onderzoeken tonen aan dat CoQ10-supplementatie van ongeveer 100-200 mg per dag kan helpen bij het verlagen van de bloeddruk bij mensen met hypertensie. Uit een meta-analyse van 12 klinische onderzoeken bleek dat CoQ10 zowel de systolische als de diastolische bloeddruk kon verlagen.

Als u een hoge bloeddruk heeft die niet goed onder controle is met medicijnen, overweeg dan om CoQ10 supplementen te nemen om uw bloeddrukniveau te normaliseren. Maar stop niet met het innemen van uw reguliere bloeddrukmedicatie.

6. Hartkloppingen

Hartkloppingen beschrijven sensaties als een racend, fladderend of bonzend hart. Hartkloppingen kunnen worden veroorzaakt door een tekort aan CoQ10, dat het energiemetabolisme in het hartweefsel kan verstoren.

Sommige klinische onderzoeken tonen aan dat het innemen van CoQ10 supplementen hartkloppingen helpt verminderen en het hartritme verbetert bij patiënten met een mitralisklepverzakking. Raadpleeg altijd een arts als u last heeft van frequente of langdurige hartkloppingen.

7. Pijn op de borst

Angina of pijn op de borst kunnen soms ook wijzen op een mogelijk CoQ10-tekort. Een verminderde celademhaling in de hartspieren als gevolg van lage CoQ10-niveaus kan in sommige gevallen leiden tot pijn op de borst.

Sommige onderzoeken geven aan dat CoQ10-supplementatie van ongeveer 100-200 mg per dag de pijn op de borst kan verlichten en de inspanningstolerantie bij angina-patiënten kan verbeteren. Maar pijn op de borst is een ernstig symptoom dat een juiste medische diagnose vereist.

8. Hoog cholesterolgehalte

CoQ10 is nauw betrokken bij het cellulaire energiemetabolisme dat ook de cholesterolsynthese omvat. Lage CoQ10-niveaus kunnen bijdragen aan abnormale cholesterolprofielen.

Sommige onderzoeken tonen aan dat suppletie met CoQ10 het totale cholesterol en LDL-cholesterol in bescheiden mate kan verlagen, terwijl het HDL-cholesterol stijgt. Een meta-analyse van 12 klinische onderzoeken toonde aan dat CoQ10 het totale cholesterol en de triglyceriden aanzienlijk verlaagde.

Als u een hoog cholesterolgehalte heeft, overweeg dan om CoQ10 supplementen te nemen naast het veranderen van uw levensstijl en het nemen van andere natuurlijke middelen. Maar stop niet met uw cholesterolmedicijnen zonder uw arts te raadplegen.

9. Hoofdpijn en migraine

Er zijn aanwijzingen dat een verminderde beschikbaarheid van CoQ10 en een verminderde mitochondriale functie een rol kunnen spelen bij bepaalde soorten hoofdpijn.

Enkele onderzoeken hebben aangetoond dat CoQ10-supplementatie van ongeveer 100-400 mg per dag kan helpen om de frequentie en ernst van hoofdpijn bij zowel volwassenen als kinderen te verminderen. Er is nog meer onderzoek nodig, maar CoQ10-suppletie kan gunstig zijn voor bepaalde hoofdpijnaandoeningen.

10. Misselijkheid en braken

Gevoelens van misselijkheid en overgeven kunnen soms het gevolg zijn van uitputting van cellulaire energie. Verlies van eetlust, een opgeblazen gevoel en intolerantie voor vet voedsel kunnen ook wijzen op een lage CoQ10-status.

Eén onderzoek toonde aan dat het geven van CoQ10 supplementen aan patiënten met nierdialyse misselijkheid en overgeven aanzienlijk verminderde in vergelijking met placebo. In een ander onderzoek verminderde een behandeling met CoQ10 spijsverteringsklachten die verband houden met migraine.

11. Spierkrampen en statinegebruik

Het gebruik van statine-medicijnen zoals atorvastatine en simvastatine om het cholesterolgehalte te verlagen, kan de CoQ10-reserves uitputten en myopathie veroorzaken die door statine wordt veroorzaakt en zich manifesteert als spierkrampen, spierpijn of spierzwakte.

Meerdere onderzoeken tonen aan dat suppletie met CoQ10 een duidelijke verbetering geeft van statine-geassocieerde spiersymptomen en myopathie. CoQ10 herstelt uitgeputte niveaus en ondersteunt het energiemetabolisme in spiermitochondriën.

Als u een statinetherapie volgt en spierkrampen of zwakte ervaart, praat dan met uw arts over het toevoegen van CoQ10 supplementen die deze symptomen kunnen verhelpen.

12. Mannelijke onvruchtbaarheid en vruchtbaarheidsproblemen

Voor de gezondheid en beweeglijkheid van sperma is overvloedige celenergie nodig. Een slechte spermakwaliteit bij mannen kan soms het gevolg zijn van een laag CoQ10-gehalte.

Sommige onderzoeken wijzen erop dat het innemen van CoQ10 supplementen de concentratie, beweeglijkheid en bevruchtingscapaciteit van sperma kan verbeteren bij mannen die lijden aan idiopathische onvruchtbaarheid. Een behandeling met CoQ10 kan ook gunstig zijn voor de vruchtbaarheid van vrouwen, maar er is meer bewijs nodig.

13. Neurodegeneratieve aandoeningen

Een verminderde mitochondriale functie en oxidatieve schade dragen waarschijnlijk bij aan leeftijdsgerelateerde neurodegeneratieve aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson en de ziekte van Alzheimer. Patiënten vertonen vaak verlaagde CoQ10-niveaus.

Hoewel er nog meer onderzoek nodig is, suggereren sommige onderzoeken dat CoQ10-supplementatie rond 300-600 mg per dag neuroprotectieve voordelen kan bieden door de mitochondriale functie in de hersenen te ondersteunen en oxidatieve stress te verminderen.

14. Diabetes

Oxidatieve stress en ontstekingen bevorderen de insulineresistentie die ten grondslag ligt aan diabetes. Als antioxidant en ontstekingsremmer kan CoQ10 helpen deze pathogene processen tegen te gaan.

Sommige klinische onderzoeken tonen aan dat suppletie met CoQ10 de insulinesecretie in de alvleesklier kan verbeteren en de insulinegevoeligheid in de weefsels van mensen met diabetes kan vergroten. Het kan ook beschermen tegen diabetische nierziekte.

15. Gehoorproblemen en oorsuizen

Het binnenoor en het gehoorsysteem hebben een hoge energiebehoefte en zijn bijzonder kwetsbaar voor mitochondriale disfunctie. Een verminderde doorbloeding van het slakkenhuis kan leiden tot gehoorverlies en tinnitus.

Onderzoek bij mensen wijst uit dat CoQ10-supplementen van ongeveer 100-300 mg per dag de gehoordrempels en spraakdiscriminatie kunnen verbeteren en de ernst van tinnitus-symptomen en lawaai-geïnduceerd gehoorverlies kunnen verminderen.

16. Oogaandoeningen

Het netvlies heeft een bijzonder hoge stofwisseling en is afhankelijk van gezonde mitochondriën om aan de grote energiebehoefte te voldoen. Mitochondriale disfunctie wordt in verband gebracht met netvliesaandoeningen en leeftijdsgebonden maculadegeneratie (AMD).

Aanvulling met CoQ10 kan de mitochondriale ATP-productie in netvliescellen verbeteren. Sommige onderzoeken suggereren dat CoQ10 gunstig kan zijn voor bepaalde netvliesaandoeningen zoals AMD en diabetische retinopathie. Meer onderzoek is nog gaande.

Diagnose van CoQ10-tekort

Er is geen gedefinieerd referentiebereik voor optimale serum CoQ10 niveaus. Een CoQ10-tekort wordt meestal vermoed op basis van risicofactoren en symptomen in plaats van een directe meting van CoQ10-spiegels in het bloed. Testen zijn ook duur en niet overal verkrijgbaar.

Enkele groepen die geacht worden een risico te lopen op een CoQ10-tekort zijn:

 • Ouderen
 • Personen met hartaandoeningen
 • Mensen met hoge bloeddruk
 • Personen die statinemedicijnen nemen
 • Personen met mitochondriale aandoeningen
 • Mensen met diabetes, neurodegeneratieve aandoeningen of vruchtbaarheidsproblemen

Artsen kunnen specifiek testen op een CoQ10-tekort bij patiënten met therapieresistente symptomen zoals hartfalen, encefalomyopathie, ernstige infantiele multisysteemziekte, cerebellaire ataxie of geïsoleerde myopathie.

Het rechtstreeks meten van CoQ10-spiegels kan helpen om een tekort te bevestigen. Een serum CoQ10-concentratie van minder dan 0,8 μg/ml wordt beschouwd als een tekort. Gezonde waarden liggen tussen 0,5 en 1,5 μg/ml. Suppletie is gerechtvaardigd als de waarden erg laag zijn.

Houd er rekening mee dat de meeste symptomen van een CoQ10 tekort vaak subtiel en aspecifiek zijn en meerdere factoren kunnen hebben. Veel artsen schrijven CoQ10 supplementen empirisch voor om bepaalde symptomen te verlichten in plaats van het te baseren op een bevestigd tekort.

Dosering voor CoQ10-tekort

Er is geen aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) vastgesteld voor de inname van CoQ10. Supplementen zijn zonder recept verkrijgbaar in sterktes variërend van 30 mg tot 200 mg.

De optimale therapeutische dosering kan sterk variëren afhankelijk van het individu en de aandoening die behandeld wordt. Mensen met een CoQ10-tekort hebben mogelijk een hogere dagelijkse dosis van 100 tot 300 mg nodig.

Sommige onderzoeken gebruikten zelfs hogere hoeveelheden tussen 300 en 2400 mg per dag, maar alleen onder medisch toezicht. U kunt het beste een arts raadplegen om de juiste CoQ10 dosering te bepalen op basis van uw specifieke gezondheidstoestand.

Verdeel uw dagelijkse CoQ10 in 2 tot 3 kleinere doses die bij de maaltijd worden ingenomen om de absorptie te verbeteren. De Ubiquinol-vorm kan beter worden gebruikt dan de ubiquinon-vorm, vooral naarmate we ouder worden.

Neem daarnaast CoQ10 supplementen samen met vetten of oliën om de absorptie te bevorderen. Vermijd hoge doses van meer dan 200 mg per dag zonder medische begeleiding. Vraag professionele hulp voordat u CoQ10 voor kinderen gebruikt.

Voedingsbronnen van CoQ10

Hoewel ons lichaam CoQ10 synthetiseert, kunt u ook kleine hoeveelheden uit uw voeding halen. Voedingsbronnen leveren echter maar ongeveer 3 tot 5 mg CoQ10 per dag.

Enkele van de beste voedingsbronnen zijn:

 • Orgaanvlees zoals hart, nieren en lever
 • Grasgevoerd rundvlees en bizon
 • Vette vis zoals makreel, haring, forel en sardine
 • Noten en zaden zoals pistachenoten, sesamzaad en pinda's
 • Spinazie, broccoli en bloemkool
 • Eieren en zuivelproducten
 • Soja- en raapzaadolie
 • Fruit zoals sinaasappels, aardbeien en avocado's

Houd er rekening mee dat de productie van CoQ10 aanzienlijk afneemt naarmate we ouder worden. Oudere volwassenen hebben waarschijnlijk baat bij een betrouwbaardere inname van CoQ10 uit supplementen.

Factoren zoals voedselverwerking, koken en veroudering kunnen ook tot 98% van het CoQ10-gehalte in voedingsmiddelen uitputten. Daarom wordt suppletie belangrijker om eventuele tekorten aan te vullen, vooral als we ouder worden.

Mogelijke bijwerkingen van CoQ10

CoQ10 supplementen worden door de meeste mensen goed verdragen bij de algemeen aanbevolen doseringen. Bijwerkingen zijn zeldzaam, maar kunnen zijn:

 • Maagklachten, misselijkheid, diarree
 • Verlies van eetlust
 • Slapeloosheid en overprikkeling
 • Vermoeidheid
 • Huiduitslag (zelden)
 • Hoofdpijn (ongewoon)

Hoge doses van meer dan 300 mg per dag kunnen het risico op bijwerkingen verhogen. Raadpleeg een arts voordat u meer dan 200 mg per dag neemt, vooral als u een onderliggende gezondheidstoestand heeft of medicijnen gebruikt.

CoQ10 supplementen kunnen een wisselwerking hebben met bloedverdunners zoals warfarine en antidepressiva. Raadpleeg een arts voordat u CoQ10 gaat gebruiken als u voorgeschreven medicijnen gebruikt of een operatie gepland heeft staan.

Voor de rest is CoQ10 zeer veilig bij gebruikelijke doseringen en er zijn weinig bijwerkingen gemeld. Het kan 2 tot 3 maanden duren voordat u de voordelen ervaart. Kies een gerenommeerd merk en vraag professioneel advies over de juiste dosering.

Tekenen dat u CoQ10 nodig hebt

Enkele belangrijke conclusies uit de symptomen en gezondheidsaandoeningen die verband houden met een CoQ10-tekort zijn:

 • Vermoeidheid, zwakte en spierpijn
 • Hersenmist, concentratieproblemen
 • Kortademigheid en pijn op de borst
 • Hoge bloeddruk en cholesterol
 • Hoofdpijn en visuele problemen
 • Misselijkheid, opgeblazen gevoel en darmproblemen
 • Spierkrampen bij statinegebruik
 • Onvruchtbaarheid en hormonale onevenwichtigheden
 • Diabetes en stofwisselingsstoornissen
 • Neurodegeneratieve aandoeningen
 • Gehoorverlies en oorsuizen

Hoewel er nog meer onderzoek nodig is, kan het corrigeren van een onderliggend CoQ10-tekort helpen om sommige van deze symptomen te verlichten. Een bloedtest kan lage waarden bevestigen.

Suppletie met CoQ10 stimuleert de energiestofwisseling, werkt als een krachtige antioxidant, verbetert de gezondheid van hart en hersenen en biedt andere voordelen. Raadpleeg een arts om te bepalen of suppletie met CoQ10 in uw situatie nuttig kan zijn.

Wat zijn de symptomen als u CoQ10 nodig heeft? Conclusie

Samengevat is CoQ10 een stof die van vitaal belang is voor de productie van celenergie en de bescherming van antioxidanten. Afnemende niveaus kunnen leiden tot verschillende symptomen zoals vermoeidheid, spier- en hersenfunctie, hart- en vaatgezondheid en nog veel meer.

Het rechtstreeks meten van CoQ10-spiegels kan een tekort bevestigen, vooral bij risicogroepen zoals ouderen en chronisch zieken. Artsen kunnen dan CoQ10-supplementen voorschrijven om de niveaus aan te vullen.

Doses tussen 100 en 300 mg per dag, in verdeelde doses met voedsel en oliën, worden gewoonlijk gebruikt. Mensen met een tekort kunnen onder medisch toezicht hogere einddoses nodig hebben. De Ubiquinol-vorm wordt mogelijk beter opgenomen.

Hoewel voedselbronnen slechts kleine hoeveelheden leveren, kan het eten van orgaanvlees, vette vis, eieren, zaden en plantaardige oliën de inname van CoQ10 via de voeding enigszins stimuleren.

CoQ10 supplementen zijn veilig, worden goed verdragen en kunnen bepaalde symptomen helpen verlichten. Maar optimaal gebruik vereist een geïndividualiseerde aanpak op basis van specifieke gezondheidstoestanden en behoeften. Raadpleeg een professional in de gezondheidszorg om vast te stellen of CoQ10 supplementen gunstig voor u kunnen zijn.

Bronnen gebruikt om dit artikel te schrijven

Alcocer, L. (2021). Co-enzym Q10 (CoQ10) Supplementatie in de behandeling van vermoeidheid, pijn en cognitieve disfunctie geassocieerd met fibromyalgie: Een open-label pilotstudie. Pain Medicine, 22(3), 645-654. https://doi.org/10.1093/pm/pnaa285

Dai, Y. L., Luk, T. H., Yiu, K. H., Wang, M., Yip, P. M., Lee, S. W., ... & Siu, C. W. (2013). Reversal of mitochondrial dysfunction by coenzyme Q10 supplement improves endothelial function in patients with ischaemic left ventricular systolic dysfunction: a randomized controlled trial. Atherosclerosis, 227(2), 306-313. https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2012.11.013

Gvozdjakova, A., Kucharska, J., Bartkovjakova, M., Gazdikova, K., & Gazdik, F. E. (2005). Co-enzym Q10-supplementatie verlaagt de dosis corticosteroïden bij patiënten met bronchiale astma. Biofactoren, 25(1-4), 235-240. https://doi.org/10.1002/biof.5520250134

Hodgson, J. M., Watts, G. F., Playford, D. A., Burke, V., & Croft, K. D. (2002). Co-enzym Q10 verbetert de bloeddruk en de glykemische controle: een gecontroleerd onderzoek bij personen met diabetes type 2. European journal of clinical nutrition, 56(11), 1137-1142. https://doi.org/10.1038/sj.ejcn.1601464

Kumar, A., Kaur, H., Devi, P., & Mohan, V. (2009). Rol van co-enzym Q10 (CoQ10) bij hartaandoeningen, hypertensie en het syndroom van Menière. Pharmacology & therapeutics, 124(3), 259-268. https://doi.org/10.1016/j.pharmthera.2009.07.002

Langsjoen, P. H., & Langsjoen, A. M. (2014). Supplementair ubiquinol bij patiënten met gevorderd congestief hartfalen. Biofactoren, 40(1), 119-128. https://doi.org/10.1002/biof.1114

Malyankar, U. V., Almhero, J. C., Hammell, D. C., Ward, R. J., McLean, L., & D'Souza, G. G. M. (2021). Randomized controlled trial on the effects of coenzyme Q10 supplementation on learning, memory and fatigue in healthy university students. Frontiers in aging neuroscience, 13, 626787. https://doi.org/10.3389/fnagi.2021.626787

Mohr, D., Bowry, V. W., & Stocker, R. (1992). Dietary supplementation with coenzyme Q10 results in increased levels of ubiquinol-10 within circulating lipoproteins and increased resistance of human low-density lipoprotein to the initiation of lipid peroxidation. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Lipiden en Lipidenmetabolisme, 1126(3), 247-254. https://doi.org/10.1016/0005-2760(92)90235-5

Mortensen, S. A., Rosenfeldt, F., Kumar, A., Dolliner, P., Filipiak, K. J., Pella, D., ... & Littarru, G. P. (2014). Het effect van co-enzym Q10 op morbiditeit en mortaliteit bij chronisch hartfalen: resultaten van Q-SYMBIO: een gerandomiseerd dubbelblind onderzoek. JACC: Heart Failure, 2(6), 641-649. https://doi.org/10.1016/j.jchf.2014.06.008

Pepping, J. (1999). Co-enzym Q10. American Journal of Health-System Pharmacy, 56(6), 519-521. https://doi.org/10.1093/ajhp/56.6.519

Rosenfeldt, F. L., Haas, S. J., Krum, H., Hadj, A., Ng, K., Leong, J. Y., & Watts, G. F. (2007). Co-enzym Q10 bij de behandeling van hypertensie: een meta-analyse van de klinische onderzoeken. Journal of human hypertension, 21(4), 297-306. https://doi.org/10.1038/sj.jhh.1002138

Young, A. J., Johnson, S., Steffens, D. C., & Doraiswamy, P. M. (2007). Co-enzym Q10: een overzicht van de belofte als neuroprotectant. CNS spectrums, 12(1), 62-68. https://doi.org/10.1017/S1092852900021283

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op één order

Welk product heb ik nodig?
As Seen On:
 • https://www.deondernemer.nl/actueel/retail/cibdol-opent-brandstore-stap-ideaal~2659792
 • https://retailtrends.nl/item/62892/cibdol-het-highend-cbd-merk-waar-je-niet-high-van-wordt
 • https://www.dailybase.nl/thegoodlife/lifestyle-thegoodlife/cibdol-opent-cbd-brandstore-amsterdam/
 • https://www.ad.nl/regiosport-den-haag/karlien-sleper-heeft-spelen-in-monobob-als-missie-ik-voel-me-vrijer-bij-deze-nieuwste-bobsleediscipline~a0db0ffe/
 • https://www.womenshealthmag.com/nl/beauty/g34723687/cbd-producten/
 • https://www.libelle.nl/